Przedmiot działalności

Podstawowym celem Soleckiego Centrum Kultury jest:

a)  tworzenie, krzewienie i upowszechnianie oraz ochrona dóbr kultury,
b)  upowszechnianie i kultywowanie tradycji kulturalnych,
c)  stwarzanie warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych artystycznie,
d)  oddziaływanie w zakresie wychowania, podnoszenia poziomu kultury, obyczajowości życia codziennego, rozwijania aktywności społecznej i wrażliwości patriotycznej,
e)  wspieranie wszelkich działań o charakterze integracyjnym,
f)  organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów, festiwali o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
g)  prowadzenie wszechstronnych działań promocyjnych.

Soleckie Centrum Kultury realizuje swoje cele w sferze kultury w szczególności poprzez:

a)  rozpowszechnianie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
b)  przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
c)  kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
d)  gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
e)  organizowanie i wspieranie działalności wydawniczej, literackiej, edukacyjnej, artystycznej i popularyzatorskiej,
f)  współdziałanie i współpracę w zakresie celów statutowych z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
upowszechnianie jego osiągnięć w przeszłości i obecnie.

1.    Soleckie Centrum Kultury na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

a)    organizuje wystawy, odczyty, spektakle, koncerty, imprezy, seanse filmowe,
b)    prowadzi naukę języków obcych,
c)    świadczy usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne, impresaryjne oraz inne w zakresie kultury,
d)    realizuje imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),
e)    świadczy usługi gastronomiczne,
f)    prowadzi działalność gospodarczą,
g)    prowadzi inne formy działalności służące rozwojowi kultury.

2.     Dochody osiągnięte z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone są na działalność     statutową Soleckiego Centrum Kultury.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>